Política de l’edifici El Triangle

La nostra missió

Oferir el millor servei, la gestió de l’immoble i oferta comercial a tots els clients i usuaris de l’Edifici El Triangle.

Perquè volem tenir el major èxit essent capaços de proporcionar als nostres clients el millor servei possible, donant respostes a totes les seves peticions i satisfent totes les seves demandes. Tot això a través d’un servei al client excel·lent de les oficines i un mix Comercial adequat al target del Centre Comercial i una estratègia de màrqueting de servei adequada. A més, tenim l’escomesa de preservar el medi ambient en totes les nostres activitats, controlant les fonts de contaminació, producte de la nostra activitat.

Els nostres valors

Política de l´Edifici El Triangle

L’ Edifici multi ús El Triangle està compromès amb la cura del medi ambient i per això, en totes les seves activitats, està present la seva protecció mitjançant sistemes de control, estalvi i reciclatge. Fruit d’aquest compromís, en fa partícip a tot el personal humà que hi treballa o està relacionat amb l’Edifici, inclosos els nostres clients i proveïdors.

Vocació de servei

El client és el centre i motor de la nostra activitat. La nostra vocació és conèixer i atendre a les seves necessitats i sempre que sigui possible avançar-nos als seus requeriments sempre actuant amb la màxima professionalitat i honestedat. Buscarem un feedback constant que ens permeti el progrés continu en la nostra relació, a través d’estudis de clients i altres sistemes de control. Els nostres treballadors han de tenir un profund coneixement dels objectius mediambientals establerts, promocionant activitats i accions que vagin en pro d’aconseguir aquests objectius. Busquem la millora continua en totes les àrees de la nostra activitat i gestió interna, i avaluem les nostres activitats amb el fi de garantir un mínim impacte al medi ambient, la protecció de la contaminació ambiental.

Imatge de marca

El Triangle és sinònim de qualitat, oferta, compromís amb el client i el medi ambient. Tots els professionals que treballen al servei de les Oficines i del Centre Comercial tenen la responsabilitat de tenir cura i fomentar l’apreciació de la marca, treballant amb la màxima responsabilitat, ètica professional i compromís amb el medi ambient. Complim amb tots els requeriments legals, reglamentaris i els subscrits per l’empresa relacionats amb les nostres activitats i amb els possibles impactes ambientals que aquestes poden generar.

Innovació

Tenim un caràcter emprenedor i ens agrada ser pioners. Si estem en continu moviment i en la direcció adequada, els nostres competidors ho tindran més difícil. Hem de fomentar els nostres serveis, oferta comercial, atenció al client i en general noves idees que ens permetin estar en millora continua. La nostra responsabilitat de cara als nostres clients i empleats és procurar crear un ambient en el propi Edifici on totes les iniciatives, suggeriments i necessitats siguin analitzades i ateses.

Cura del medi ambient

Estem compromesos amb el medi ambient i per aquest motiu, en totes les nostres activitats, està present la preservació d’aquest mitjançant sistemes de control, estalvi i reciclatge. Fruit d’aquest compromís, en fa partícip a tot el personal humà que hi treballa o està relacionat amb l’Edifici, inclosos els nostres clients.

La nostra visió

Ser un Edifici de referència a Barcelona, recolzats en la capacitat d’oferir als nostres clients un servei excel·lent per a les Oficines i per al Centre, un mix comercial del Centre d’alta qualitat, basat en la capacitat i eficiència dels nostres operadors, la innovació, la nostra gama completa de serveis i amplia oferta.