Compromisos

Gotes de realitat

La sequera amenaça en esgotar els nostres recursos hídrics. Els embassaments estan en nivells alarmantment baixo.

#gotasderealidad ens recorda que laigua és vida. Ens convida a reflexionar sobre l’impacte de les nostres accions al medi ambient hi ha prendre mesures urgents a la nostra vida quotidiana per preservar aquest recurs vital.